27 oktober 2022
Geplaatst door TeamVillaparkEikelenburgh

De verkoop van fase 9 is gestart! Tot 6 november a.s. is het mogelijk om in te schrijven voor de 24 rijwoningen type Zirkoon.

 

Digitaal inschrijven? Hoe werkt dit?

Let wel: Indien u inschrijft voor zowel type Zirkoon als Opaal, zal uw belangstelling alleen worden meegenomen voor uw eerste type woning. Dus als u als eerste het type Opaal invult, komt u niet meer in aanmerking voor type Zirkoon en andersom.

Stap 1: Vraag een persoonlijke link aan via de onderstaande knop om in te loggen op uw Villapark Eikelenburgh account

Persoonlijke link aanvragen

Stap 2: U ontvangt een e-mail met een persoonlijke link. Door te klikken op de link in de e-mail komt u in uw persoonlijke Villapark Eikelenburgh account

Stap 3: Klik op 'Online inschrijven Villapark Eikelenburgh fase 9’

Stap 4: Vul alle gevraagde gegevens in en dien het formulier in

De inschrijftermijn eindigt op zondag 6 november 2022 om 22.00 uur.

 

Bijzonderheden en het verdere proces

De inschrijving dient uiterlijk zondag 6 november om 22:00 uur digitaal verzonden te zijn. Inschrijvingen die te laat worden ontvangen worden uitgesloten van de eerste toewijzingsronde. Het is van belang dat u bij de inschrijving alle specifieke woningen van uw voorkeur aangeeft. Er kan geen bouwnummer aan u toegewezen worden als die niet als voorkeur is opgegeven.

In het kader van de beoordeling van de financiële haalbaarheid is het van belang dat de financiële gegevens op het inschrijfformulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld. Twee keer inschrijven heeft geen zin. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van de toewijzing. De inschrijver(s) dienen ook de daadwerkelijke contractanten te zijn. Met andere woorden, de gegevens van de inschrijving worden overgenomen in de overeenkomsten. De inschrijving en toewijzing zijn niet overdraagbaar op een ander persoon.

De bouwnummers worden toegewezen op basis van een loting bij de projectnotaris.

Wanneer u een woning toegewezen heeft gekregen neemt één van de betrokken makelaarskantoren uiterlijk woensdag 9 november 2022 contact met u op om u hiervan op de hoogte te brengen.

Tevens dient, nadat u een woning type Zirkoon hebt toegewezen gekregen, een aantal documenten als bewijsvoering hiervan te worden overhandigd, te weten:

  • Inkomensverklaring (IB60) van 2021
  • UWV verklaring van 2022
  • Financieringsverklaring (max. 2 maanden oud) met maximaal gezamenlijk bruto jaarinkomen, eigen middelen en de maximaal te verkrijgen hypotheek.

En indien u een sociale huurwoning bewoont, ook:

  • een verhuurdersverklaring waaruit blijkt dat u een sociale huurwoning achterlaat
  • uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt dat u op het adres van de achter te laten sociale huurwoning staat ingeschreven. Dit is op te vragen bij uw gemeente.

 

Alle gevraagde documenten dienen uiterlijk 14 november 2022 om 8.00 uur te zijn geüpload in uw online account. Hierna vindt de toetsing plaats op basis van de gestelde verkoopvoorwaarden. Indien u hieraan voldoet neemt de makelaar contact met u op voor het inplannen van een eerste gesprek.

Indien u een woning toegewezen heeft gekregen en één van bovenstaande formulieren is niet juist of niet op tijd aangeleverd, zal de optie vervallen en zal de woning aan de volgende kandidaat volgens de loting worden toegewezen.

Na 14 november ontvangen de overige kandidaten een middels een digitale nieuwsbrief bericht dat zij op de reservelijst zijn genoteerd.

Na een optiegesprek is er een optieperiode van maximaal 7 dagen. Tijdens deze periode dient de definitieve koopbeslissing genomen te worden. Zodra u heeft besloten om over te gaan tot aankoop, zal er een afspraak voor ondertekening van de overeenkomsten worden gemaakt. Ondertekening van de overeenkomsten vindt plaats na toelichting en uitleg over de inhoud van de overeenkomsten en verkoopdocumentatie.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de woningen of de inschrijfprocedure? Neem dan contact op met een van de betrokken makelaarskantoren. Zij staan u graag te woord!

Veel plezier met het bekijken van de verkoopstukken en succes gewenst met de inschrijving!

Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam Villapark Eikelenburgh te Rijswijk