27 oktober 2022
Geplaatst door TeamVillaparkEikelenburgh

De verkoop van fase 9 is gestart! Tot 6 november a.s. is het mogelijk om in te schrijven voor de 8 herenhuizen van het type Opaal. De verkoop van de overige 4 herenhuizen (bouwnummers 901 t/m 904) start naar verwachting medio 2023.

Digitaal inschrijven? Hoe werkt dit?

Let wel: Indien u inschrijft voor zowel type Opaal als Zirkoon, zal uw belangstelling alleen worden meegenomen voor uw eerste type woning. Dus als u als eerste voorkeur woningtype Zirkoon invult, komt u niet meer in aanmerking voor woningtype Opaal en andersom.

Stap 1: Vraag een persoonlijke link aan via de onderstaande knop om in te loggen op uw Villapark Eikelenburgh account

Persoonlijke link aanvragen

Stap 2: U ontvangt een e-mail met een persoonlijke link. Door te klikken op de link in de e-mail komt u in uw persoonlijke Villapark Eikelenburgh account

Stap 3: Klik op 'Online inschrijven Villapark Eikelenburgh fase 9’

Stap 4: Vul alle gevraagde gegevens in en dien het formulier in

De inschrijftermijn eindigt op zondag 6 november 2022 om 22.00 uur.

Bijzonderheden en het verdere proces

De inschrijving dient uiterlijk zondag 6 november om 22:00 uur digitaal verzonden te zijn. Inschrijvingen die te laat worden ontvangen worden uitgesloten van de eerste toewijzingsronde. Het is van belang dat u bij de inschrijving alle specifieke woningen van uw voorkeur aangeeft. Er kan geen bouwnummer aan u toegewezen worden als die niet als voorkeur is opgegeven.

In het kader van de beoordeling van de financiële haalbaarheid is het van belang dat de financiële gegevens op het inschrijfformulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
Inschrijvingen met een financiële check (max. 2 maanden oud) krijgen voorrang bij toewijzing.

Twee keer inschrijven heeft geen zin. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van de toewijzing. De inschrijver(s) dienen ook de daadwerkelijke contractanten te zijn. Met andere woorden, de gegevens van uw inschrijving worden overgenomen in de overeenkomsten. De inschrijving en toewijzing zijn niet overdraagbaar op een ander persoon.

De toewijzing van de bouwnummers wordt uitgevoerd door het projectteam op basis van de volgende regels:

  • Bij een overgrote belangstelling voor het type Opaal zal de toewijzing plaatsvinden door middel van een loting bij de projectnotaris.
  • De bouwnummers worden toegewezen op basis van eerste voorkeur.

Na een optiegesprek is er een optieperiode van maximaal 7 dagen. Tijdens deze periode dient de definitieve koopbeslissing genomen te worden. Zodra u heeft besloten om over te gaan tot aankoop, zal er een afspraak voor ondertekening van de overeenkomsten worden gemaakt. Ondertekening van de overeenkomsten vindt plaats na toelichting en uitleg over de inhoud van de overeenkomsten en verkoopdocumentatie.

Wanneer u een woning toegewezen heeft gekregen neemt één van de betrokken makelaarskantoren uiterlijk woensdag 9 november 2022 contact op om u hiervan op de hoogte te brengen en een optiegesprek in te plannen. De belangstelling voor het plan is groot en het zou dus kunnen zijn dat u onverhoopt geen woning toegewezen krijgt. U komt dan op de reservelijst en wordt hierover uiterlijk donderdag 10 november 2022 via een digitale nieuwsbrief geïnformeerd.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de woningen of de inschrijfprocedure? Neem dan contact op met een van de betrokken makelaarskantoren. Zij staan u graag te woord!

Veel plezier met het bekijken van de verkoopstukken en succes gewenst met de inschrijving!

Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam Villapark Eikelenburgh te Rijswijk