Verkoopvoorwaarden Villapark Eikelenburgh fase 9 - woningtype Zirkoon

Verkoopvoorwaarden Villapark Eikelenburgh fase 9 - woningtype Zirkoon d.d. 19-10-2022 - definitief en met goedkeuring gemeente Rijswijk

Voor de 24 woningen type Zirkoon (bouwnummers 913 t/m 936) zijn tijdens de verkoop (bij inschrijving voor een woning type Zirkoon) de volgende voorwaarden van kracht:

  • een maximaal gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 90.000,- voor zowel een- als meerpersoonshuishoudens;
  • voorrang bij het achterlaten van een sociale huurwoning in gemeente Rijswijk.

Tevens dient u, nadat u een woning type Zirkoon heeft toegewezen gekregen, een aantal documenten als bewijsvoering hiervan te overhandigen, te weten:

  • Inkomensverklaring (IB60) van 2021;
  • UWV verklaring van 2022;
  • Financieringsverklaring (max. 2 maanden oud) met maximaal gezamenlijk bruto jaarinkomen, eigen middelen en de maximaal te verkrijgen hypotheek.

En indien u een sociale huurwoning bewoont, ook:

  • een verhuurdersverklaring waaruit blijkt dat u een sociale huurwoning achterlaat; 
  • uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt dat u op het adres van de achter te laten sociale huurwoning staat ingeschreven. Dit is op te vragen bij uw gemeente. 

Daarnaast worden de volgend bepalingen opgelegd:

  • een anti-speculatiebeding van 10 jaar
  • een zelfbewoningsverplichting van 10 jaar

Artikelen t.b.v. deze bepalingen worden in de koop-/aannemingsovereenkomst en akte van levering opgenomen. 

Alle woningen type Zirkoon zullen middels een loting bij de projectnotaris worden toegewezen.